Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 26-03-2012
Αριθ. Πρωτ. 128

ΠΡΟΣ
Τους κ. κ. Αντιπροσώπους και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
«Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

ΘΕΜΑ : Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 2- 4- 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
να προσέλθετε στο χώρο του ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ , που βρίσκεται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βλαχομάνδρας (σύμφωνα με την αρ. 15/2012 απόφαση Δ. Σ) για να συνεδριάσουμε με τα εξής θέματα της ημερήσιας Διάταξης

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την οργάνωση λειτουργίας των συστημάτων ανακύκλωσης μετά από πρόταση της ομάδα εργασία για την υλοποίηση των δράσεων του επιχειρησιακού χωρίς κόστος.

2. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία ΧΥΤΑ .

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος