Διαλoγή και εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1 ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΙΛ.ΤΖΑΒΕΛΑ 37
Α. Φ. Μ 998515460
Δ. Ο. Υ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΤΗΛ 2634360405 – FAX 2634031889

Προς
Καταστήματα Εμπορίας Τροφίμων,
Εστίασης & Οπωροκηπευτικών ειδών
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Ναύπακτος 26-03-2012
Αρ. Πρ. 130

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ )
Στην προσπάθεια ανακύκλωσης συσκευασιών και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών που
τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ έχουν παρατηρηθεί ,
επανειλημμένα δυστυχώς , στα ίδια σημεία και από τα ίδια κατάστημα ,
λάθη στον τρόπο ανακύκλωσης και συγκεκριμένα βρέθηκαν :

1) Οργανικά υπολείμματα (όπως φρούτα, λαχανικά , εντόσθια ψαριών – υπολείμματα σφαγής ζώων κ.α) να πετιούνται στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ τα οποία
ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ
καταστρέφουν το υπόλοιπο ανακυκλώσιμο υλικό που υπάρχει μέσα σε αυτούς.
2) Χάρτινες συσκευασίες (χαρτόκουτα) να βρίσκονται έξω από άδειους μπλε κάδους ενώ θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε αυτούς .
3) Συσκευασίες που δεν αναδιπλώθηκαν και τοποθετήθηκαν επιπόλαια στον κάδο δίνοντας την εντύπωση ότι αυτός είναι γεμάτος ενώ στην πραγματικότητα είχαν ένα και μόνο ανακυκλώσιμο υλικό
Στη κοινής μας προσπάθειας , για σωστή λειτουργία του Συστήματος Ανακύκλωσης
Θα θέλαμε μεγαλύτερη

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

στο μπλε κάδο.

Η Συμμετοχή όλων στην ανωτέρω προσπάθεια , θα είναι καθοριστική για την επιτυχία της ανακύκλωση στην περιοχή μας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος