Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 8/04/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360110
Φαξ: 2634360159

Ναύπακτος 4-4-2012
Αριθ. Πρωτ.: 77

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών
ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Κυριακή 8-4-2012 και ώρα 11:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδιοκτησίας ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ που βρίσκεται στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου.
2. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΟΥ &ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗΣ που βρίσκεται στην περιοχή Ν.Μπότσαρη (πλατεία Λιμένος) στη Δ.Κ. Ναυπάκτου.
3. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ» ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ που βρίσκεται στην οδό Μανασσή & Αθηνών στην Δ.Κ. Ναυπάκτου.
4. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ» ιδιοκτησίας ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στην οδό Ναυμαχίας 5 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου.
5. Συζήτηση για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ναυπακτίας, στο λιμάνι της Ναυπάκτου, την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Γρηγορίου Θωμάς