Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 09/04/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5/4 /2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:10774

Π Ρ Ο Σ

1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
3.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Καταφυγίου.
4.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Στράνωμας
5.Εκπρόσωπο Τ.Κ. Δορβιτσάς
6.Eκπρόσωπο Τ.Κ.Ελευθέριανης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 9 /4 /2012 και ώρα 18.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Επερώτηση Δημοτικού Συμβούλου κ.Κοτσανά Ανδρέα σχετικά με την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών του Δήμου μέχρι 31-12-2011 με έκτακτη χρηματοδότηση από το ΥΠ-ΕΣ. (Σχετική εγκύκλιος 9866/16-3-2012).
 1. Απόφαση για την αξιοποίηση του Ξενία
 2. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Ο.Σ.Α.Α δήμου Ναυπακτίας
 3. Απόφαση για επαναδέσμευση της πλατείας Παπαχαραλάμπους
 4. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για πρόσληψη προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
 5. Έγκριση πληρωμής υποχρεώσεων σε ασφαλιστικά ταμεία του μεταφερόμενου προσωπικού της καταργηθείσας «κοινωφελούς επιχείρησης Αναπτυξιακής Ναυπάκτου»
 6. Έγκριση Κανονισμού διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων (τοπική κανονιστική απόφαση )
 7. Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών- βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου.
 8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2012
 9. Απόφαση για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
 10. Ορισμός των μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου.
 11. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2012.
 12. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής στη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου.
 13. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για τον «6ον Λαϊκό Αγώνα δρόμου Ναυπάκτου ».
 14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών λόγω άγονης δημοπρασίας.
 15. Εγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής.
 16. Συμβολή του Δήμου στην διεξαγωγή του διεθνή αγώνα υπεραποστάσεως «ΔΟΛΙΧΟΣ»
 17. Εγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υποστήριξη του προγράμματος Κοινωνικής Ανάπτυξης και πολιτικών κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας.
 18. Έγκριση απολογισμού έτους 2011 Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 19. Εκμίσθωση ακινήτου «Ιαματική πηγή Στάχτης-Πόριαρι» στην Τ.Κ. Στράνωμας Δ.Ε. Πυλήνης.
 20. Λύση σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Δορβιτσάς της Δ.Ε. Πυλήνης.
 21. Επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων και σχαρών» εκ των τρόπων του άρθρου 3 του Ν.3669/2008.
 22. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για τον καθορισμό και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβα ».
 23. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη του έργου «Βελτίωση οδοποιϊας Κρυονέρια-Περδικόβρυση».
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Δ.Σίμου (Πλακοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις-Τοιχεία –Λιθοδομές )».
 25. Απόφαση για την επίβλεψη της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη κτηριακών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Ρίζας» από την Δ/νση Τεχν.Υπηρεσιών του Δήμου και παράταση εκτέλεσης της ιδίας μελέτης έως 30-6-2012.
 26. Απόφαση για αποδοχή της καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2012
 27. Αίτημα Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου, για την μεταφορά μνημείου που βρίσκεται στο Ν.Δ. σημείο του προαυλίου χώρου της εκκλησίας, στο Ν.Α. σημείο του χώρου της εκκλησίας
 28. Αντικατάσταση μαρμάρινης πλάκας που αναφέρει τον δωρητή του οικοπέδου του Δημοτικού Σχολείου Γολεμίου.
 29. Επιχορήγηση του εκπολιτιστικού συλλόγου Νεοκάστρου «Το Νεόκαστρο» για την εκδήλωση «Γιορτή της Αναλήψεως»
 30. Επιχορήγηση του εκπολιτιστικού συλλόγου «Απανταχού Σκαλιωτών» για την εκδήλωση «Γαιτανάκι στη Σκάλα».
 31. Αίτηση ετεροδημότη κ. Ξύνα Δημήτριου του Χρήστου για εισαγωγή ζώων στις κοινοτικές βοσκές Τ.Κ.Ελευθέριανης Δ.Ε. Πυλήνης.
 32. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου .
 33. Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Παλιόστανη της Τ.Κ.Μαμουλάδας
 34. Εγκριση δαπάνης μετατόπισης στύλου ΔΕΗ στην θέση «Μιχοσταυρέϊκα» Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου.
 35. Επιστροφή ποσού 45,00 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον ZEKAVEXHI
 36. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικός ) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « Ανάπλαση σχολικών κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου
 37. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & ΠΚΤΝΤΜΕ του έργου : « Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Δ. Λιμνίτσα»
 38. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Μειωτικού του έργου « Αντικατάσταση στέγης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου
 39. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & ΠΚΝΤΜΕ του έργου « Ασφαλτόστρωση δρόμων από Ιωάννη Μασίνα έως Καφενείο Τσιλιγιάννη και από ξυλογέφυρα έως στάση του ΚΤΕΛ στο Δ.Δ. Γαυρολίμνης Δήμου Ναυπακτίας»
 40. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Οδοποιία & Τεχνικά».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας