Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 9/4/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5-4-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:10790
Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 9-4-2012, και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απόφαση για επαναδέσμευση της πλατείας Παπαχαραλάμπους
2. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Ο.Σ.Α.Α δήμου Ναυπακτίας
3. Συζήτηση σε αίτηση Πανταζή Δημητρίου για κατάληψη χώρου στην πλατεία Φαρμάκη για τοποθέτηση πάγκου (1) ένα μέτρο για ενημέρωση πολιτών για παχυσαρκία.
4. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ στον κ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου στο Τ.Κ.Καστανιάς Δ.Ε.Πλατάνου
5. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ στον κ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου στο Τ.Κ.Καστανιάς Δ.Ε.Πλατάνου.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης