Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 16/04/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360110
Φαξ: 2634360159

Ναύπακτος 12-4-2012
Αριθ. Πρωτ.: 95

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 16-4-2012 και ώρα 18.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκφραση γνώμης επί της γνωμοδότησης του κεντρικού συμβουλίου πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) με θέμα :Επανακαθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός χρήσεων γης στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου (συνεδρίαση 3η –πράξη 11/8-3-2012).
2. Εκφραση γνώμης σχετικά με την υπ. αριθ. 137/2011 τοπική κανονιστική απόφαση για την χορήγηση μιας άδειας στάθμευσης οχήματος Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Κοτίνη 5.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Γρηγορίου Θωμάς