Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 02/05/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27-4-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12972
Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 2-5-2012, και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας προμήθειας κάδων μηχανικής αποκομιδής
2. Περί καταβολής αμοιβής ποσού 52,15€ στη δικαστική επιμελήτρια Δανίκα Κατερίνα για την επίδοση απόφασης Δ.Σ.
3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Σπυρίδωνα Φράγκου του Νικολάου κατά Δήμου Ναυπακτίας. (τιμολόγια)
4. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Ηλία Φούντα κατά Δήμου Ναυπακτίας(τιμολόγια)
5. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Κ.Μασγάλα κατά Δήμου Ναυπακτίας (Ακύρωση απόφασης Πολεοδομίας).
6. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Ελ Ταραβήρα κατά Δήμου Ναυπακτίας (ακύρωση απόφασης Πολεοδομίας).
7. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Κ.Δημόπουλου κ.λ.π. κατά Δήμου Ναυπακτίας (ακύρωση απόφασης Πολεοδομίας τέως Νομ.Αυτ/σης)
8. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Κ.Κουρμούση κατά Δήμου Ναυπακτίας.(ακύρωση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης).
9. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Χρ.Πολύδωρου κατά Δήμου Ναυπακτίας (τιμολόγια).
10. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Αικατερίνης Βίτσα κατά Δήμου Ναυπακτίας (τιμολόγια)
11. Aίτημα του Δ/ντή Περιβάλλοντος του Δήμου μας κ.Πολύδωρου Νικήτα για ορισμό δικηγόρου προς υπεράσπισή του στο μονομελές Πλημμελειοδικείο Ναυπάκτου.
12. Oρισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για αναθεώρηση οικοδομικής άδειας.
13. Aσκηση ή μη έφεσης κατά της 91/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου που αφορά μισθολογικές παροχές υπαλλήλων του Δήμου.
14. Ασκηση ή μη έφεσης κατά της 94/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου που αφορά μισθολογικές παροχές υπαλλήλων του Δήμου.
15. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για μεταστέγαση του ΚΑΠΗ του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης