Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 03/05/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 27-04-2012
Αριθ. Πρωτ. 163

ΠΡΟΣ

Τους κ. κ. Αντιπροσώπους και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
«Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

ΘΕΜΑ : Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 3- 5- 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00
να προσέλθετε στο χώρο του ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ , που βρίσκεται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βλαχομάνδρας (σύμφωνα με την αρ. 16/2012 απόφαση Δ. Σ) για να συνεδριάσουμε με τα εξής θέματα της ημερήσιας Διάταξης

1. Ενημέρωση σχετικά με την σύσταση Περιφερειακών Συνδέσμων.
(άρθρα 13 ως 17 του Ν. 4071/2012) χρονοδιάγραμμα δημιουργίας
αυτών.
2. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την αποτίμηση των περιουσιακών
στοιχείων του συνδέσμου.
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την επέκταση του συστήματος
ανακύκλωσης Μπλε κάδων σε όλο τον Δήμο Δωρίδος μετά από
σύναψη προγραμματικής σύμβασης .
4. Ενημέρωση σχετικά με τον διαγωνισμό λειτουργίας ΧΥΤΑ
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1ης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» ( ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ)» για
διάστημα 36 μηνών.
5. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των δράσεων αναδιοργάνωσης
των συστημάτων ανακύκλωσης μαζί με ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
6. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των συγχρηματοδοτούμενων
έργων του Συνδέσμου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 2ΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ .
7. Ενημέρωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του συνδέσμου.
8. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ( Ολοκλήρωση Δρόμου από οικία Καρακώστα έως Χάνι – Μπανιά) – αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσεως 2012
9. Έγκριση δαπανών.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος