Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 8-05-12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360110
Φαξ: 2634360159

Ναύπακτος 4-5-2012
Αριθ. Πρωτ.: 96

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 8-5-2012 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην οδό Ναυμαχίας & Χρυσαίτη Τ.Κ. Ναυπάκτου.
2. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ» ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΖΑΒΕΡΔΑΣ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Τζαβέλλα 69 στη Ναύπακτο.
3. Εισήγηση της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου για το κλείσιμο των παραλιών Γριμπόβου και Ψανής .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Γρηγορίου Θωμάς