Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 13 /5 /2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 9/5 /2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:14262
Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
2.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
3.Πρόεδρο Τ.Κ.Τερψιθέας
4.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Δενδροχωρίου
5.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Μηλιάς

Κοιν: κ. Δήμαρχο
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Κυριακή 13 /5 /2012 και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επανεξέταση για την ανάκληση ή μη της 137/2011 απόφασης Δ.Δ. περί :Εκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την χορήγηση μίας άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κοτίνη 5 (υπόθεση κ.Μάη).
2. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για το κλείσιμο των παραλιών Γριμπόβου και Ψανής..
3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου και εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου.
4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Π.Δ., όσον αφορά την επωνυμία και την έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.
5. Λήψη απόφασης για την έκδοση Π.Δ.. για την μεταφορά της Δ.Ε.Χάλκειας από το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλ/νίας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπακτίας.
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012.
7. Ορισμός Επιτροπής Κοινοχρήστων Χώρων.
8. Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας»
9. Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας»
10. Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας».
11. Εγκριση απολογισμού έτους 2011 Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας.
12. Εγκριση Ισολογισμού έτους 2010 της Δ.Κ.Ε.Α.Ν.
13. Επιχορήγηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καλαβρούζας.
14. Επιχορήγηση της εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών.
15. Μίσθωση αίθουσας λειτουργίας δημοτικού κινηματογράφου και πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου,.
16. Εκμίσθωση (ακινήτου) Ξενοδοχειακής μονάδας(1*) στην Τ.Κ.Τερψιθέας Δ.Ε. Αποδοτίας.
17. Εγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση του 6ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Ναυπάκτου και ανάθεση εργασιών
18. Εγκριση δαπανών για την διοργάνωση της εβδομάδας περιβάλλοντος
19. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποϊία στα Τ.Δ.Γάβρου,Ανθοφύτου,Μηλιάς,Δορβιτσάς».
20. Επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποία σύνδεσης 24ης Ε.Ο.-Καστανιάς (Α΄ΦΑΣΗ).
21. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) –Τακτοποιητικού του Εργου «Κατασκευή σωληνωτών οχετών για την διευθέτηση των ομβρίων στην Δ.Ε. Ναυπάκτου»
22. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αρχική φάση Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κτιρίου πολλαπλών χρήσεων συγκροτήματος ΕΠΑΛ.
23. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αρχική φάση Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας πρώην Μηχανουργείου συγκροτήματος ΕΠΑΛ.
24. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αρχική φάση Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κτιρίου Ξυλουργείο-Συνεργείο συγκροτήματος ΕΠΑΛ
25. Εγκριση δαπάνης ΔΕΗ για μετατόπιση δικτύου στη θέση Καραούλια στο Δ.Δ.Αντιρρίου.
26. Εγκριση δαπάνης για μετατόπιση επίτονου ΔΕΗ στην Τ.Κ.Κρυονερίων της Δ.Ε. Αποδοτίας.
27. Εγκριση δαπάνης για μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στην θέση «Μιχέϊκα» Ναυπάκτου.
28. Εγκριση δαπάνης για ηλεκτροδοτήσεις τριών (3) Πύλαρ Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ.Χώμορης της Δ.Ε.Πλατάνου.
29. Συζήτηση αίτησης για παράταση μίσθωσης του Δημοτικού κτιρίου Μηλιάς Δ.Ε. Πυλήνης.
30. Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού πρώην Δήμου Αποδοτίας (κληροδότημα Πλούμη) και άνοιγμα νέου.
31. Εκδοση λογ/σμών τελών ύδρευσης Δ.Ε.Χάλκειας για τα έτη 2010 και 2011 από την ΔΕΥΑΝ.
32. Αίτηση ετεροδημότη κ. Καρασούλου Χρήστου του Χαριλάου για εισαγωγή ζώων στις κοινοτικές βοσκές Τ.Κ.Δενδροχωρίου Δ.Ε. Πλατάνου.
33. Αίτηση κ.Σμάνη Ιωάννη του Λάμπρου, δημότη Τ.Κ.Λιβαδακίου Πλατάνου για εισαγωγή ζώων στις κοινοτικές βοσκές Τ.Κ.Δενδροχωρίου Δ.Ε. Πλατάνου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν