Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360110
Φαξ: 2634360159

Ναύπακτος 23-5-2012
Αριθ. Πρωτ.: 110

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Κυριακή στις 27-5-2012 και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης για τη μελέτη του ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης (Ο.Σ.Α.Α) Δήμου Ναυπακτίας «Αστική αναγέννηση της Καστρόπολης Ναυπάκτου με Αναβάθμιση των Αστικών Πτερύγων» με τις δράσεις :
Α) «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Ανατολικού Τμήματος Πόλης Ναυπάκτου με Σύνδεση των Πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλόβρυσου – Ησιόδου – Οξύλου»
Β) «Δημιουργία – Ανάπλαση – Διαμόρφωση Πολιτιστικού Μονοπατιού Καστρόπολης Ναυπάκτου»
2. Έκφραση γνώμης σχετικά με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας (Α.Π 11584/17-4-2012) για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της μελέτης Ο.Σ.Α.Α.
3. Έκφραση γνώμης σχετικά με εισήγηση Τοπικής Κανονιστικής για την αρίθμηση ιδιοκτησιών – κτιρίων επί των οδών στη δημοτική κοινότητα Ναυπάκτου (εισήγηση τεχνικής Υπηρεσίας αριθμ. 8855/21-3-2012).
4. Έκφραση γνώμης σχετικά με εισήγηση για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί της οδού Αγήτα της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου (εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας Αρ. Πρωτ. 13577 από 03/05/2012 ).
5. Συζήτηση για χορήγηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 6 στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου (εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Αρ. Πρωτ. 11926 από 02/05/2012).
6. Έκφραση γνώμης σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδων στην δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου (εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας αρ. Πρωτ. 125/149 από 19-04-2012).
7. Έκφραση γνώμης σχετικά με εισήγηση για την έκδοση τοπικής κανονιστικής Απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας οριοθέτησης των θέσεων των διαβάσεων πεζών εντός της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου (εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας Αρ. Πρωτ. 8921/21-03-2012).
8. Συζήτηση και έκφραση γνώμης επί Υπηρεσιακού σημειώματος Δ/νσης Κοινωνικής αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την “διάθεση ακάλυπτου χώρου του ΞΕΝΙΑ για εκτέλεση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων ιδιωτών και φορέων”.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Γρηγορίου Θωμάς