Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28-5-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24-5-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:16299

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 28-5-2012, και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση για την έγκριση μελέτης του ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης (Ο.Σ.Α.Α) Δήμου Ναυπακτίας «Αστική αναγέννηση της Καστρόπολης Ναυπάκτου με Αναβάθμιση των Αστικών Πτερύγων» με τις δράσεις :
Α) «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Ανατολικού Τμήματος Πόλης Ναυπάκτου με Σύνδεση των Πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλόβρυσου – Ησιόδου και Οξύλου».
Β) «Δημιουργία – Ανάπλαση – Διαμόρφωση Πολιτιστικού Μονοπατιού Καστρόπολης Ναυπάκτου».
2. Εισήγηση για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της μελέτης Ο.Σ.Α.Α.
3. Εισήγηση έκδοσης Τοπικής Κανονιστικής απόφασης για την αρίθμηση ιδιοκτησιών – κτιρίων επί των οδών στη δημοτική Κοινοτητα Ναυπάκτου..
4. Εισήγηση για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί της οδού Αγήτα της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.
5. Εισήγηση για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης χορήγησης μιας ( 1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 6 στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου.
6. Εισήγηση για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων στην δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου.
7. Εισήγηση για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας οριοθέτησης των θέσεων των διαβάσεων πεζών εντός της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.
8. Εισήγηση για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί των οδών Επισκόπου Δαυίδ μεταξύ Ν.Μπότσαρη και Ιλ.Τζαβέλα και Λ.Καρακουλάκη μεταξύ Ιλ.Τζαβέλα και Βαρδακουλά, της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.
9. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην κ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ στην Τ.Κ. Κάτω Βασιλικής Δ.Ε.Χάλκειας.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μπουλές Γιάννης