Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 29-5-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25-5-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 16448

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 29-5-2012 και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
2. Απαλλλαγή υπολόγου κ.Βασιλόπουλου Γεώργιου-έγκριση απόδοσης λογαριασμού και ορισμός υπολόγου για νέο ένταλμα προπληρωμής.
3. Επιστροφή στα ΕΛ.ΤΑ. προμήθειας τράπεζας.
4. Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στον υπάλληλο του Δήμου μας Χαρακίδα Ματθαίο του Αλεξίου.
5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας που αφορούν προμήθεια γάλακτος Εβαπορέ.
6. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 15/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος που αφορά την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση αναμεταδοτών».
7. Έγκριση τεχνικής περιγραφής 16/2012 της Δ/νσης Περιβάλλοντος για την Προμήθεια εργαλείων.
8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ».
9. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «Οδοποιία σύνδεσης 24ης Ε.Ο.-Καστανιάς (Α΄ΦΑΣΗ)».
10. Aίτημα του πρώην Δημάρχου Πλατάνου κ.Δρόσου Ανδρέα για ορισμό δικηγόρου προς υπεράσπισή του στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μεσολογγίου.
11. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης/βεβαίωσης για ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και την αρμοδιότητα παρεμβάσεων επί αυτών, για όλα τα κτίρια που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Υλοποίησης και περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Παράρτημα Ενταγμένης Πράξης του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
12. Ορισμός δικηγόρου για την νομική διερεύνηση και επίλυση ζητήματος ιδιοκτησίας Θωμά Κων.Αγγελόπουλου στη θέση «Βρυσούλα –Ρέμα» Ελευθέριανης.
13. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων του Παπαγεωργίου Παναγιώτη (ατομική επιχείρηση «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ») κατά του Δήμου Ναυπακτίας.
14. Άσκηση έφεσης ή μη κατά της 35/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου που αφορά μισθολογικές παροχές πρώην υπαλλήλου του Δήμου κ.Μπαλαφούτα. Β.
15. Άσκηση ανακοπής ή μη κατά της 48/2012 Διαταγής του Ειρηνοδίκου Ναυπάκτου (καταβολή οφειλής στην εταιρία «ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε).
16. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου μας κ. Μαθιουδάκη Βασιλείου.
17. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Σαλεμένου Δημητρίου.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης