Εφαρμογή προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους ορεινών περιοχών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διός και Βυζαντίου
Τ.Κ 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Πληροφορίες: Μίχου Βασιλική
Τηλέφωνο: 2634027026
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2634038200

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας εφαρμόζει πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με την αριθ. 22830/05-04-2011 (ΦΕΚ 660/20-04-2011 τ.Β΄) Κ.Υ.Α όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 444/39751/30-3-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο Δήμος Ναυπακτίας θα υλοποιήσει το πρόγραμμα για τους μόνιμους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου μας, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Οδηγία 81/645/Ε.Ο.Κ., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν είναι ζυμαρικά. Ρύζι, φέτα τυρί και τυρί Γραβιέρα Κρήτης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2012.
Διευκρινίζεται ότι ως άποροι – δικαιούχοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρούνται:
Όσοι έχουν οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 12.000,00 € προσαυξανόμενο
• κατά 30 % για τη σύζυγο
ατομικό εισόδημα και σύζυγο (15.600,00 € )
• κατά 30% για το πρώτο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί
οικογενειακό εισόδημα και ένα ανήλικο (19.200,00 € )
• κατά 30% για το δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί
οικογενειακό εισόδημα και δύο ανήλικα (22.800,00 € )
• κατά 40 % για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά
οικογενειακό εισόδημα και τρία ανήλικα (27.600,00 € )
• κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα
προσαύξηση 6.000,00 € για αναπηρία
• κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας
+ προσαύξηση 4.800,00 € για οικογένειες που πληρώνουν ενοίκιο
Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να απευθυνθεί από 29 Μαΐου 2012 έως 8 Ιουνίου 2012 στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στην κ. Μίχου Βασιλική , διεύθυνση Διός & Βυζαντίου, τηλ. 2634027026, προκειμένου να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του τελικού δικαιούχου, χορηγούμενη από την Υπηρεσία μας
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης.
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
6. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 και Ε1. Επίσης σε περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
7. Φωτοτυπία συμβολαίου, σε περίπτωση ενοικίου.
8. Σε περίπτωση πασχόντων από βαριά, ανίατα ή δυσύατα νοσήματα , απόφαση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ή άλλου κρατικού φορέα με το οποίο βεβαιώνεται το νόσημα του αιτούντος και χαρακτηρίζεται ως βαρύ ή δυσίατο ή ανίατο.
Είναι αυτονόητο, ότι αιτήματα που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή που θα παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς τη συμπλήρωσή τους ή τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα απορρίπτονται .
Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των κάτωθι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985, όπως ισχύει κάθε φορά.
Οι περιοχές αυτές είναι: Αγ. Δημητρίου,  Αμπελακιώτισσας, Αναβρυτής, Ανθοφύτου, Άνω Βασιλικής, Άνω Χώρας, Αραχόβης, Ασπριά, Αφροξυλιάς, Αχλαδοκάστρου, Βασιλικής, Βελβίνας, Βλαχομάνδρας, Βομβοκούς, Γάβρου , Γαβρολίμνης, Γραμμένης Οξυάς , Γρηγορίου , Δάφνης , Δενδροχωρίου , Διασελλακίου, Δορβιτσιάς, Ελατόβρυσης, Ελατούς, Ελευθέριανης, Καλαβρούζας, Καλλονής, Καστανέας, Καταφυγίου, Κάτω Χώρας, Κεντρικής, Κλεπάς, Κοκκινοχωρίου, Κρυονερίων, Κυδωνιάς, Λεύκας , Λιβαδακίου , Λιμνίτσης , Μακύνειας, Μαμουλάδας, Μανδρινής,  Μηλέας, Μολυκρείου, Νεοκάστρου, Νεοχωρίου , Ξηορπηγάδου, Παλαιοπύργου, Παλαιοχωρακίου,  Περδικόβρυσης, Περίστας, Πέρκου , Πιτσιναιίκων, Πλατάνου, Πόδου, Ποκίστας, Ριγανίου, Σίμου, Σκάλας, Στράνωμας, Στύλιας, Τερψιθέας, Τρικόρφου, Φαμίλας, Χόμορης.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΖΙΑΜΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ