Σύγκληση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 05/06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού.
Ταχ.Δ/νση: Λόρδου Βύρωνα και Φιλικής Εταιρείας
Ναύπακτος 30300
Πληρ.: Κωστή Ιωάννα
Τηλ: 26343 60123, 26343 61216

Ναύπακτος 31-05-2012
Αριθ. Πρωτ.: 17312

Προς:
Τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής».

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 70 του Νόμου 3852/2010 και τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Συζήτηση επί προτάσεων των συμβούλων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας σε θέματα τουριστικής πολιτικής και προβολής».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Ζιαμπάρα Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Δήμαρχο
2. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Για ενημέρωση)