Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 6-6-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1/6 /2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:17366

Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
3.Πρόεδρο Τ.Κ. Μακύνειας
4.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Αμπελακιώτισσας
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ : «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 6/6 /2012 και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επιλογή της Στάθμης Επιτελεστικότητας κτιρίων: ΕΠΑΛ, 2ο Γυμνάσιο-2ο ΓΕΛ και κτιρίου ΤΣΩΝΗ
2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
3. Συζήτηση επί αιτήματος ενοριτών Αγίου Γεωργίου Ναυπάκτου αναφορικά με την αριθ. 177/2012 Απόφαση Δημ.Συμβουλίου περί μεταφοράς μνημείου.
4. Εγκριση του πρακτικού της διακομματικής επιτροπής για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.
5. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμορφώσεις Δημοτικού κτιρίου Αντιρρίου»
6. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Δασική μελέτη για την χάραξη-δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών στην Ορεινή Ναυπακτία».
7. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Δασική μελέτη για την ανάπλαση της Δραγατσούλας στην Τοπική Κοινότητα Σίμου Δημοτικής Ενότητας Πυλήνης Δήμου Ναυπακτίας»
8. Διάθεση Ποδηλάτων
9. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης χορήγησης μιας ( 1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 6 στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου( εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Αρ. πρωτ. 11926/ 02/05/2012).
10. Τροποποίηση της 167/2012 απόφασης Δ.Σ.περί «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υποστήριξη του προγράμματος Κοινωνικής Ανάπτυξης και πολιτικών κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας.
11. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Τράπεζας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ναυπακτίας.
12. Υποβολή πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ»
13. Υποβολή πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ με τίτλο «Διατήρηση και ανάδειξη πολιτιστικής εκδήλωσης Γιορτή Κάστανου Άνω Χώρας»
14. Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μακύνειας στην Λστ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
15. Επιχορήγηση του εκπολιτιστικού συλλόγου Απανταχού Ανωχωριτών «Η Μεγάλη Λομποτινά»
16. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας για τους συμμετέχοντες στον παγκόσμιο Αγώνα Ακρόπολις Jet Raid.
17. Έγκριση δαπάνης για τη θεατρική παράσταση «Το μεγάλο Τσίρκο»
18. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού 6ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης.
19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου»
20. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ.Σταυρόπουλο Αθανάσιο του Λάμπρου.
21. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον FRENGU TODI του XASAN.
22. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας ακινήτου του ιδρύματος ΠΛΟΥΜΗ επί της οδού Μαιζώνος 17 στην Πάτρα και εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου του ιδρύματος για την υπογραφή της δήλωσης αποδοχής των όρων του πρακτικού καταλληλότητας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας