Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού Τριχωνίας & Ναυπακτίας

Δείτε το πρόγραμμα του Τμήματος του Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Ναύπακτο το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012 από 16.00 έως 21.30 στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα.