ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Πληροφορίες: Χριστογιάννης Δημήτριος
ΤΗΛ: 2634020028
FAX: 2634021933

Ναύπακτος: 21/6/2012

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠ/ΤΟΥ -ΕΡΜΗΣ-

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση δύο (2) λεωφορείων πενήντα θέσεων, μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ. στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας, για την μεταφορά μελών ΚΑΠΗ Δήμου Ναυπακτίας, από Ναύπακτο-Σιάτιστα.
Ημερομηνία μεταφοράς: 13, 14, 15/6/2012.

Η Αντιδήμαρχος
Τ.Σ.Υ.
Ζιαμπάρα Μαρία