ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Πληροφορίες: Χριστογιάννης Δημήτριος
ΤΗΛ: 2634020028
FAX: 2634021933

Ναύπακτος: 20/6/2012

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠ/ΤΟΥ -ΕΡΜΗΣ-

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση λεωφορείου πενήντα θέσεων, μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ. στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας, για την μεταφορά της χορωδίας, από Ναύπακτο-Άρτα και την επιστροφή μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Ώρα αναχώρησης: 17:30΄μ.μ. από το ίδρυμα «Τσώνη».
Ημερομηνία μεταφοράς: Δευτέρα 25-6-2012.

Η Αντιδήμαρχος
Τ.Σ.Υ.
Ζιαμπάρα Μαρία