Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου την 23-6-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΠΡΟΣ “Τους κ. κ. Αντιπροσώπους και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας”

Ναύπακτος 18-06-2012
Αριθ. Πρωτ. 226

ΘΕΜΑ : Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 23- 6- 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 να προσέλθετε στο χώρο του ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ , που βρίσκεται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βλαχομάνδρας (σύμφωνα με την αρ. 16/2012 απόφαση Δ. Σ) για να συνεδριάσουμε με τα εξής θέματα της ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 του συνδέσμου.
( Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011 – έγκριση διαχείρισης πεπραγμένων 2011) .
2. Αναπροσαρμογή της δαπάνης λειτουργίας ΧΥΤΑ μετά την έγκριση του αποτελέσματος του Διεθνή Διαγωνισμού στις 21-5-2012 και μέχρι υπογραφή της τελικής σύμβασης.
3. Ενημέρωση σχετικά με την σύσταση του Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφερείας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1849/13-6-12).
4. Ενημέρωση συμβουλίου σχετικά με την ανακύκλωση στο σύνολο του Δήμου Δωρίδας και συζήτηση αιτήματος του Δήμου Δωρίδας για επιπλέον δαπάνη στην διαχείρισης των αδρανών.
5. Συζήτηση – ενημέρωση πάνω σε προβλήματα δυσλειτουργίες του
συστήματος ανακύκλωσης ΜΠΛΕ κάδων .
6. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των συγχρηματοδοτούμενων
έργων του Συνδέσμου
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 2ΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
7. Έγκριση δαπανών.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος