Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 29-6-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25/6 /2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:23220

Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
2.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Κοιν: κ. Δήμαρχο
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Παρασκευή 29 /6 /2012 και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επερώτηση δημοτικού συμβούλου Ναυπακτίας Κοτσανά Ανδρέα σχετικά με τη μη έκδοση Κυριακάτικης κάρτας διέλευσης της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου μετ’ επιστροφής εντός 8 ωρών από την εταιρεία “Γέφυρα ΑΕ.

1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων και απρόβλεπτων αναγκών των παιδικών σταθμών του Δήμου μας για έτος 2012.
2. Καθορισμός ειδικοτήτων εγκριθέντος προσωπικού για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2012.
3. Έγκριση Προγράμματος Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Καλοκαίρι 2012 του Δήμου Ναυπακτίας.
4. Έγκριση ανάθεσης καλλιτεχνικών (μουσικών-θεατρικών)εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπακτίας.
5. Έγκριση επιχορήγησης για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από πολιτιστικούς συλλόγους μετά από αίτημά τους.
6. Λειτουργία Δημοτικού θερινού κινηματογράφου και καθορισμός του εισιτηρίου.
7. Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου Ναυπακτίας.
8. Καθορισμός δυναμικότητας των Δημοτικών παιδικών Σταθμών.
9. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
10. Έκδοση εγγυητικών επιστολών για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
11. Ορισμός τριμελούς επιτροπής επιλογής νηπίων-βρεφών.
12. Ορισμός δύο (2) αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου μας για την συμμετοχή τους στον «Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Δυτ.Ελλάδας»
13. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2012.
14. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Κρυονερίων».
15. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού σε δρόμο στην Τ.Κ. Κρυονερίων, ΔΕ Αποδοτίας.
16. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
17. Έγκριση έκθεσης Α΄ Τριμήνου έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
18. Επιστροφή ποσού 50.000,00 ευρώ του 1ου λογαριασμού του έργου «Οδοποιία πρόσβασης προς ΧΥΤΑ-παράκαμψη Δ.Δ. Βλαχομάνδρας» ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
19. Έγκριση της αριθμ.58/2012 απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΝ με θέμα: «Διευκρινίσεις-συμπληρώσεις επί της τιμολογιακής πολιτικής (2012) της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.»
20. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για την χάραξη-δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών στην Ορεινή Ναυπακτία».
21. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Δασική μελέτη για την χάραξη-διαμόρφωση μονοπατιού εξοδιτών Μεσολογγίου στην Ορεινή Ναυπακτία».
22. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Δασική Μελέτη παρέμβασης στην ιδιοκτησία του συλλόγου ΑΜΕΑ Αλκυόνη».
23. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για την διαμόρφωση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στη Δυτική Ναυπακτία».
24. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αναγνωριστική γεωτεχνική Μελέτη για την τροποποίηση βελτίωσης Οδοποιίας Επαρχιακής οδού Ναύπακτος-Γέφυρα Μπανιά».
25. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για την τροποποίηση βελτίωσης Οδοποιίας Επαρχιακής οδού Ναύπακτος-Γέφυρα Μπανιά».
26. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση μελέτης βελτίωσης Οδοποιίας Επαρχιακής οδού Ναύπακτος-Γέφυρα Μπανιά».
27. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία στη Δ.Ε.Πλατάνου» της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου (αναδόχου Νικολάου Τριανταφύλλου).
28. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φρεατίων και υδρομαστεύσεων Δ.Ε. Πλατάνου» της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου ( αναδόχου Χρήστου Σκαμπαρδούκα).
29. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου « Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ.Δ.Λιμνίτσας» της Δημοτικής ενότητας Αποδοτίας (αναδόχου Σταυρόπουλου Χρίστου).
30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον Οικισμό του ΟΕΚ Ναύπακτος 1η».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας