Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 3-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 29-6-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 23938

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 3-7-2012, και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ με δικαίωμα παρασκευής καφέ για διερχόμενους πελάτες- ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ» στον κ. ΤΣΙΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ του Χρήστου στην Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε.Ναυπάκτου.
2. Επανυποβολή εισήγησης περί «ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματος «Καφετέρια –Μπάρ » ιδιοκτησίας Πολιτοπούλου Νικολίτσας στην οδό Νότη Μπότσαρη στο Λιμάνι. (τροποποίηση των όρων λειτουργίας»

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης