ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 4-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 3-7-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 24194

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 4-7-2012, και ώρα 14.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του πρακτικού της Eπιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΑΣΗ Β’ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 2ης ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή γνωμοδότησε επί των ενστάσεων κατά του πρακτικού δημοπρασίας του ανωτέρω έργου.

2. Εγκριση σύναψης χρησιδανείου για την παραχώρηση κτιρίου στα Χάνια Γαβρολίμνης.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για τους εξής λόγους:
α) Για το 1ο θέμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία της ανωτέρω δημοπρασίας και η υλοποίηση του ανωτέρω έργου.
β) Για το 2ο θέμα , επειδή την 6-7-2012 λήγει η προθεσμία για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader» για χρηματοδότηση του έργου «Εκθετήριο Αγροτικής Κληρονομιάς Ναυπακτίας».

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης