Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου στις 8-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360110
Φαξ: 2634360159

Ναύπακτος 4 Ιουλίου 2012

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Κυριακή 8-7-2012 και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης για ανάκληση άδειας σχολάζοντος περιπτέρου της Κασσάρα Αναστασίας λόγω θανάτου, κατάργηση θέσης περιπτέρου της κ.Αντωνοπούλου Χρυσούλας χας Σπυρίδωνος και μετατόπιση περιπτέρου από τη λειτουργούσα θέση επί της συμβολής των οδών Μεσολογγίου & Σοιδά στη θέση (σχολάζουσα) της αποβιωσάσης Κασσάρα Αναστασίας επί της πλατείας λιμένος.

2. Έκφραση γνώμης για την έκδοση τοπικής κανονιστικής για χορήγηση μιας (1) θέσης στάθμευσης επί της οδού Ιλ.Τζαβέλα στην δημοτική κοινότητα Ναυπάκτου.

3. Έκφραση γνώμης σε αίτημα κου Γαιτάνου Χαράλαμπου.

4. Έκφραση γνώμης σε αίτημα κας Καραγεώργου Αντωνίας, σχετικά με αναθεώρηση της αρ.253/2012 Α.Δ.Σ. και της αρ.72/2011 Δ.Κ. για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφορίας.

5. Έκφραση γνώμης σε αίτημα συλλόγου παραγωγών οπωροκηπευτικών Ν/κτίας.

6. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ» ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Θεοδώρου που βρίσκεται στην οδό Θέρμου (Ελαιοστάσι – Αγ.Απόστολοι) στη Δ.Κ. Ναυπάκτου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Γρηγορίου Θωμάς