Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ στις 9-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 5-7-2012
Αριθ. Πρωτ. 8

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνάς Κώστας, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
• Καρακώστας Κώστας
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κ. Σμπούκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
κ. Δήμαρχο Ναυπακτίας

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου».

Σας παρακαλώ στις 9-7-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα για να συνεδριάσουμε με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Δ.Σ. από τον πρόεδρο, αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της διαδικασίας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας στο Λιμενικό Ταμείο Ναυπακτίας {άρθρο 46 του Ν. 4071/2012, σε εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 2738/99 και συναφών διατάξεων (απογραφή περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, απαιτήσεων κ.α. Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας και παράδοση και παραλαβή από το Λιμενικό Ταμείο Ναυπακτίας)}.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ