ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την Απόσπαση δύο Υπαλλήλων στην Δημοτική Αστυνομία του Δήμου μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜOΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 06-07-2012
Αριθ. Πρωτ : 24735

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γνωρίζουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας κατά την τουριστική περίοδο, ήτοι από 15-07-2012 μέχρι 31-12-2012, επιθυμούμε την απόσπαση στο Δήμο μας (2) δύο υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, στο Δημαρχείο, Οδός Ι.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος, με προθεσμία έως 10-07-2012, επισυνάπτοντας σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γιάννης Μπουλές