Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 17-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13-7-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 25496

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 17-7-2012, και ώρα 13.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ» στην κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του Αθανασίου στην Τ.Κ. Γαλατά Δ.Ε. Χάλκειας.
2.Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στον κ. ΚΩΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ιωάννη στην παραλία Κρυονερίου Τ.Κ. Γαλατά Δ.Ε. Χάλκειας

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης