Συνάντηση – Συζήτηση με θέμα «Ναυμαχία της Ναυπάκτου 2012»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λόρδου Βύρωνος & Φιλ. Εταιρείας
Τ.κ. 30300 – Ναύπακτος.
Πληροφορίες: Κωστή Ιωάννα
Τηλέφωνο: 26343 61216

Ναύπακτος 12-07-2012
Αριθ. Πρωτ: 25407

ΠΡΟΣ
Φορείς και Συλλόγους Δήμου Ναυπακτίας
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση – Συζήτηση με θέμα «Ναυμαχία της Ναυπάκτου 2012».

O Δήμος Ναυπακτίας προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα, σε συνάντηση – συζήτηση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Ιουλίου και ώρα 08:00μ.μ. στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Ξενία Ναυπάκτου, με θέμα: «Ναυμαχία Ναυπάκτου 2012».

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΖΙΑΜΠΑΡΑ