Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 30-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26-7-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 27586

Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους. Ενταύθα
2. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
3. Κοιν: κ. Δήμαρχο. Ενταύθα
4. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Αμπελακιώτισσας
5. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Δορβιτσάς
6. Εκπρόσωπο ΤΚ. Καστανιάς
7. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Περίστας
8. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Χόμωρης

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την 30/07/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση για την πορεία της ΔΕΥΑΝ.
2. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δ.Σ. της «Δ.Ε.Υ.Α.Ν» και ορισμός νέου Προέδρου.
3. Έγκριση πρόσληψης καθαριστριών με συμβάσεις έργου, διάρκειας ενός διδακτικού έτους (2012-2013) για καθαρισμό των σχολικών μονάδων.
4. Έγκριση δύο δίμηνων συμβάσεων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
5. Ενσωμάτωση των διατηρούμενων θέσεων στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ.
6. Έγκριση πίστωσης 4.520€ για «Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου Κληροδοτήματος Τσώνη»
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012
8. Ανάθεση Ταμειακής εξυπηρέτησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας.
9. Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη και αναβάθμιση Ναυμαχίας Ναυπάκτου».
10. Έγκριση δαπάνης αμοιβής του δικηγόρου Απ. Παπακωσταντίνου για την άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας δύο εφέσεων και δύο αιτήσεων Αναστολής .
11. Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στο εξωτερικό για τη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου που θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 5 Αυγούστου στην Κάτω Ιταλία».
12. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ναυπακτίας για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. ΠΕΡ. Α.Α.), Πρόσκλησης 1.13. με τίτλο πράξης «Παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Ναυπακτίας».
13. Απόφαση για συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Δήμων – Πόλεων με Λίμνες
14. Αλλαγή βιβλιαρίου καταθέσεων κληροδοτήματος «Δημητρίου Πλούμη».
15. Προθεσμιακή κατάθεση χρημάτων κληροδοτήματος «Δημητρίου Πλούμη».
16. Παραχώρηση χρήσης τουριστικού περιπτέρου Τ.Κ. Δορβιτσάς.
17. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο: Βελτίωση οδοποιίας Κρυονέρια – Περδικόβρυση».
18. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για τη χάραξη – διαμόρφωση μονοπατιού εξοδιτών Μεσολογγίου στην ορεινή Ναυπακτία».
19. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή μελέτη διερεύνησης μονοδρόμησης της οδού Μεσολογγίου από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως το λιμάνι και οργάνωση της κυκλοφορίας (οδοί ήπιας κυκλοφορίας και άλλες μονοδρομήσεις) και στάθμευσης στην ίδια περιοχή».
20. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατεδάφισης κτιρίου Ξυλουργείο – Συνεργείο συγκροτήματος ΕΠΑΛ»
21. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
22. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους.
23. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση ενός τριφασικού Πύλαρ Δημοτικού Φωτισμού στις Δεύτερες Εργατικές Κατοικίες, ΟΕΚ ΙΙ.
24. Έγκριση εκτέλεσης έργων από την Ξηροβούνι Πλατάνου Α.Ε..
25. Συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική διοργάνωση «Ποδηλατικοί Αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας».
26. Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου Δημοτικού καταστήματος πλατείας Γαβρολίμνης.
27. Υποβολή πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό του Ο.Ε.Κ. Ναύπακτος ΙΙΙ»
28. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αγροτικού ιατρείου στην Τ. Κ. Πλατάνου της Δ.Ε. Πλατάνου», (Ανάδοχος έργου: Κοινοπραξία Αποστολόπουλος Παναγιώτης-Γούναρης Απόστολος).
29. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή τεχνικών-Αναπλάσεις-Οδοποιία Τ.Κ. Μακύνειας»
30. Επιστροφή ποσού 90,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην αλλοδαπή Agaci Keze.
31. Επιστροφή ποσού 100,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον αλλοδαπό Cipa Aristo.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας