Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-7-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 27950

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Κυριακή, και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλέους Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ειδική δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ό, τι αφορά στην οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
Καλούνται να παρευρεθούν στην ειδική αυτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας