Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 22-8-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8-8-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 28872

Π Ρ Ο Σ
1.κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.κ.Δήμαρχο
3.κ.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
4.κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ. Αμπελακιώτισσας

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 22/08/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση σχετικά με την πρόοδο-εκτέλεση του τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2012 καθώς και με τη μη αποδοχή- κατανομή της 4ης δόσης ΣΑΤΑ ύψους 436.000 ευρώ (17-1-2012). (Κατόπιν αιτήματος του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012.
3. ρισμός υπολόγου διαχειριστή του έργου με ενάριθμο 2003ΣΕ05500005 και τίτλο Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄ Βαθμού της χώρας».
4. Έγκριση σύναψης σύμβασης με το ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας ΑΕ για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας σχολικού έτους 2012-2013, βάσει ου άρθρου 19 τπου Ν.2963/2001.
5. Έγκριση διαγραφών νηπίων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας.
6. Έγκριση εγγραφών – επανεγγραφών νηπίων- βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2012-2013 και μεταφορά του ενός τμήματος από τον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό και την λειτουργία του σε κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο στον 2οΠαιδικό Σταθμό.
7. Έγκριση τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2012-2013.
8. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2011 της ΚΕΔΝ.
9. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή στην εκδήλωση «ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ».
10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε. – Μειωτικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου “Διαμόρφωση παιδικής χαράς Πλατανίτη» αναδόχου Τζίκερα Κων/νου.
11. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. τακτοποιητικού του έργου «Αποξήλωση οδού και αποκατάσταση από Τριανταφύλλου Θωμά έως Γεωργίου Βασιλόπουλου».
12. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή τεχνικού επί της οδού Φαρμάκη (Παλαιοχριστιανική) ΣΑΤΑ 2011.
13. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Ναυπηγικής Τέχνης.
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Πλατάνου.
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Τοπικό Διαμέρισμα Κλεπάς.
16. Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ. Αμπελακιώτισσας κ. Δούρο Ανδρέα για ανάληψη χρημάτων από το λογ/σμό του Κληροδοτήματος Δ.Πλούμη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας