Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου στις 26/8/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Τηλ: 2634021932
Φαξ: 2634021933
email: shorafa@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 22-8-2012
Αριθ. Πρωτ.: 137

Προς:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Κυριακή 26-8-2012 και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης σχετικά με το υπ’αριθμ. 4/2012 πρακτικού ΣΕΣ

2. Έκφραση γνώμης σχετικά με την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40 στην είσοδο της οδού Προκλέους.

3. Συζήτηση και Έκφραση γνώμης για έγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας για εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου.

4. Συζήτηση σε αίτηση Ριγανά Σπύρου κατοίκου Ναυπάκτου (λιμάνι), με την οποία ζητά την αγορά τάφου στο νεκροταφείο Αγ. Στεφάνου στη Ναύπακτο.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Γρηγορίου Θωμάς