Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας της 29-8-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 29-08-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 30533

Π Ρ Ο Σ
1.κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.κ.Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 29/08/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Συζήτηση και απόφαση για το κλείσιμο του Δήμου την Πέμπτη 30/08/2012, σύμφωνα με απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ), Δυτικής Ελλάδας, για τις περικοπές στα οικονομικά των Δήμων».

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της απόφασης της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας για το κλείσιμο των Δήμων στις 30/08/2012 ενόψει και του εκτάκτου συνεδρίου της ΚΕΔΕ την ίδια ημέρα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας