Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας στις 5-9-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31-8-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 30717

Π Ρ Ο Σ
1.κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.κ.Δήμαρχο
3.κ.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
4.κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ. Σίμου
5.κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ. Ποκίστας

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 5/9/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απόφαση για την προσωρινή στέγαση του 2ου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Ναυπάκτου.
2. Αποδοχή χρηματοδότησης πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΊΑΣ» , και αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012
3. Έγκριση έκθεσης Β΄τριμήνου έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012.
5. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου.
6. Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση δρομικού και ποδηλατικού Αγώνα που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23-9-2012 στην Τ.Κ. Βελβίνας.
7. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τελική φάση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας κτιρίου πρώην μηχανουργείου συγκροτήματος ΕΠΑΛ»
8. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τελική φάση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας κτιρίου πολλαπλών χρήσεων συγκροτήματος ΕΠΑΛ»
9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ιωάννη Μασίνα έως καφενείο Τσιλιγιάννη και από ξυλογέφυρα έως στάση ΚΤΕΛ στο Δημ. Ναυπακτίας στο Δημ. Διαμέρισμα Γαβρολίμνης».
10. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία πρόσβασης προς ΧΥΤΑ (Παράκαμψη Δ.Δ. Βλαχομάνδρας) αναδόχου Κ/ξίας Φούντζηλας Βασίλειος –Φούντας Νικόλαος.
11. Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου Τ.Κ.Σίμου Δ.Ε. Πυλήνης.
12. Παράταση μίσθωσης-μείωση μισθώματος Δημοτικού κτιρίου Ποκίστας.
13. Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στην Τ.Κ. Γαβρολίμνης.
14. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας