Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής της 6-9-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143 FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31-8-2012

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 6-9-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Ναυπακτίας» και κατάρτιση όρων διακήρυξης.
2. Εγκριση μνημονίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων στο Δήμο Ναυπακτίας.
3. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Μελέτη ενίσχυσης σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
4. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Μελέτη ενίσχυσης Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
5. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
6. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση BARIA BEACH ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΕΠΕ.
7. Ορισμός δικηγόρου για διερεύνηση υπόθεσης διαθήκης θανούσης Ελένης Θωμοπούλου.
8. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση Β.Καλφούντζου κατά Δήμου Ναυπακτίας (Εμπράγματη-έφεση).
9. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση Κων/νου Τριανταφύλλου και Νικολάου Παναγιωτόπουλου κατά Δήμου Ναυπακτίας.
10. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση αίτηση ακύρωσης του ΝΠΔΔ Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά απόφασης της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
11. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση αίτηση ακύρωσης των Ελ.Ταραβήρα κ.λ.π. κατά απόφασης της Πολεοδομικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτ/σης.
12. Περί καταβολής αμοιβής ποσού 33,21€ στη δικαστική επιμελήτρια Καραγεώργου Σταυρούλα για την επίδοση απόφασης ανάκλησης προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως στη VARIA BEACH ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΕΠΕ

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης