ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 13-9-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-9-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:32049

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 13-9-2012, και ώρα 10 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση όρων μίσθωσης κτιρίου για στέγαση του 2ου Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
2. Κατάρτιση όρων μίσθωσης κτιρίου για στέγαση του 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για την όσο δυνατόν συντομότερη επίλυση του προβλήματος στέγασης του 2ου Λυκείου και του 2ου Γυμνασίου.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης