Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας στις 22-9-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Διεύθυνση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21-09-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 33427

Π Ρ Ο Σ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου.

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 22/9/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, μετά από αίτημα του κ. Δημάρχου και του συνόλου των Δ.Σ της μειοψηφίας, με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις δράσεις του Δήμου Ναυπακτίας με στόχο την μη αναστολή της λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της από 20/09/2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου από 1/10/2012 και μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά της στη Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας

Κατεβάστε από εδώ την σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.