Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου στις 26/9/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021932
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 21-9-2012
Αριθ. Πρωτ.: 172

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 26-9-2012 και ώρα 19:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή νέου προέδρου του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας λόγο παραίτησης του κου Θωμά Γρηγορίου.

Ο πλειοψηφών σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού

Τριανταφύλλου Μάρκος