Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας στις 30-9-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26-9-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 33856

Π Ρ Ο Σ
1.κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.κ.Δήμαρχο
3.κ.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
4.κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Αντιρρίου.
5.κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Στράνωμας

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 30/9/2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ναυπακτίας 2012-2014
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012
3. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας σχολικού συγκροτήματος του 2ου Γυμνασίου -2ου ΓΕΛ Ναυπάκτου».
4. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ενοποίησης παραλιών μέσω της Καστρόπολης Ναυπάκτου».
5. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης χώρου πρώην Δημαρχείου Πυλήνης».
6. Εγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ»
7. Εγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση –Ανακαίνιση Ιατρείου Τ.Κ.Γαλατά».
8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ -ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ) του έργου «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)-Μειωτικού του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία στην Τοπική Κοινότητα Μαμουλάδας της Δ.Ε. Ναυπάκτου».
10. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτλιωση οδοποιίας Δήμου» του αναδόχου Γεωργίου Καλλίνικου.
11. Διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού επετείου Ναυμαχίας Ναυπάκτου-έγκριση δαπανών.
12. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της επετείου του εορτασμού της Ναυμαχίας.

13. Εγκριση δαπάνης για το σεμινάριο-διαλέξεις «Εβδομάδα μελέτης Μεσαιωνικής Ιστορίας της Μεσογείου.Συσχετισμοί και συγκρούσεις δυνάμεων στη Μεσόγειο-14ος-16ος αιώνας».
14. Διοργάνωση «Γιορτή κάστανου» που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Ανω Χώρας Δ.Ε. Αποδοτίας την 20-10-2012, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωχωριτών-έγκριση δαπανών.
15. Εγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «Γιορτή κάστανου» που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Αγιου Δημητρίου Δ.Ε. Πλατάνου την 6-10-2012, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου.
16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου.
17. Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) Τ.Κ.Στράνωμας Δ.Ε. Πυλήνης.
18. Παράταση μίσθωσης-μείωση μισθώματος Δημοτικού ακινήτου (κτιρίου) Τ.Κ. Αντιρρίου Δ.Ε. Αντιρρίου.
19. Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών.
20. Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.
21. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΟΥΡΟΥ-ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. λόγω τακτοποίησης με τις διατάξεις του Ν.4014/2011.
22. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν την ΑΦΟΙ Π.ΚΥΡΙΛΗ ΑΒΕΕ & K.GROUP AE, λόγω εσφαλμένης χρέωσης.
23. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Δεληγιάννη Δημοσθένη του Γεωργίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας