Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 2-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28 -9-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:34153

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 2-10-2012, και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας με την εξασφάλιση εισόδου-καταστήματος επί της οδού Θ.Νόβα.
2. Ανάκληση της αρ. 3.499/2-7-2012 αδείας ιδρύσεως & λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΣΑΝΔΙΑΝΟΥ του Σπυρίδωνος που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος στη Ναύπακτο.
3. Ανάκληση της αρ. 11018/2-8-2012 αδείας ιδρύσεως & λειτουργίας & της αριθμ. 13.968/2008+10.059/2009/31-8-2009 άδειας ανάπτυξης καθισμάτων σε υπαίθριο χώρο καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» με τον διακριτικό τίτλο « BARCODE » ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία « ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Ο.Ε. »,νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Ιπποκράτη Παπακώστα που βρίσκεται στην οδό Κανναβού 1, στη Ναύπακτο.
4. Ανάκληση της αρ. 12.099/29-11-2004 αδείας ιδρύσεως & λειτουργίας του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία Ο.Ε. « ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & Σια Ο.Ε. » που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 2 στη Ναύπακτο.
5. Ανάκληση της αρ. 10.633/3-5-2012 αδείας ιδρύσεως & λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την Επωνυμία ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΜΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Σταύρου, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 3 {στο λιμάνι } στη Ναύπακτο.
6. Ανάκληση της αρ. 10.633/3-5-2012 αδείας ιδρύσεως & λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την Επωνυμία ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΜΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Σταύρου, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 3 {στο λιμάνι } στη Ναύπακτο.
7. Ανάκληση της αρ. 19243/2009/23-2-2010 αδείας ιδρύσεως & λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» με τον διακριτικό τίτλο « MOJO » ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. »,νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 13 { στο λιμάνι} στη Ναύπακτο.
8. Ανάκληση της αρ. 19243/2009/23-2-2010 αδείας ιδρύσεως & λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» με τον διακριτικό τίτλο « MOJO » ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. »,νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 13 { στο λιμάνι} στη Ναύπακτο.
9. Ανάκληση της αριθμ. 14.754 / 19-12-2003 άδειας ιδρύσεως & λειτουργίας του καταστήματος « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας της ΚΑΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Γεωργίου που βρίσκεται στην οδό Κανναβού 10, στη Ναύπακτο».
10. Ανάκληση της αρ. 3.074/29-2-2008 αδείας ιδρύσεως & λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την Επωνυμία Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τους κ.κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 2 στη Ναύπακτο.
11. Ανάκληση της αρ. 11.079/4-7-2012 αδείας ιδρύσεως & λειτουργίας του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», με τον διακριτικό τίτλο « ΕL VIENTO», ιδιοκτησίας CHIRITA NICOLETA του Konstantin, που βρίσκεται στην οδό Νότη Μπότσαρη 9 Λιμάνι στη Ναύπακτο.
12. Ανάκληση της αρ. 12.698/25-8-2008 αδείας ιδρύσεως & λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας Ο.Ε. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τους ΖΟΡΜΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 8, στη Ναύπακτο.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης