ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Πληροφορίες: Χριστογιάννης Δημ.
ΤΗΛ: 2634020028
FAX: 2634021933

Ναύπακτος: 1/10/2012

ΠΡΟΣ:
1. Ε.Α.Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
2. ΣΥΨΑ ΓΡΗΓΟΡΗ
3. ΠΑΣΙΣΗ Α.Β.Ε.Ε.
4. ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
5. ΣΥΨΑ ΙΩΑΝΝΗ
6. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ –ΕΡΜΗΣ-

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2

Παρακαλούμε για την κατάθεση κλειστών προσφορών προμήθειας των κατωτέρω εργαλείων όπως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών, μέχρι την Τρίτη 2/10/2012 και ώρα 13.00 στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου μ