Τράπεζα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Διός και Βυζαντίου
Πληροφορίες: Ρήγα Αγγελική
Τηλ.:26340 27026
Ταχ. Κώδικας: 30300

Ναύπακτος 02/10/2012
Αριθμ. Πρωτ. οικ. 34791

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ναυπακτίας λειτουργεί Τράπεζα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στηρίζει οικονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου μας παρέχοντας δωρεάν τρόφιμα, και άλλα αναγκαία είδη, καθώς και υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας.Καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν δικαιολογητικά.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
1.Έλληνες πολίτες δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας.
2.Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας.
Κύριο κριτήριο ένταξης των δικαιούχων είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, τα προβλήματα υγείας και αναπηρίας.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετεί:
1.Μοναχικά άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ανεργία.
2.Ζευγάρια ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ή ανεργία.
3.Άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία 67% και άνω με οικονομικά προβλήματα.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 €.
• Στο ποσό αυτό προστίθεται 20% για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος.
• Σε περίπτωση αναπηρίας το όριο των 6.000 € προσαυξάνεται κατά 50%.
• Κάρτα ανεργίας αν υπάρχει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν θα απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και θα υποβάλλουν αίτηση, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση ενδιαφερόμενου
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας / διαβατήριο.
• Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτηρίου συμβολαίου για βεβαίωση διεύθυνσης μονίμου κατοικίας.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται από το Δήμο).
• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2012 και Ε9 (αρχικό και συμπληρωματικά) ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από τη Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.
• Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ.
• Σε περίπτωση ανεργίας κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ.
• Σε περίπτωση αναπηρίας απόφαση υγειονομικής επιτροπής, που αναγράφεται το ποσοστό.
• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
• Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αρμοδίως θεωρημένα.

Ε.Δ.
Ο Αντιδήμαρχος
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος