Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας στις 7/10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 34704
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 3-10-2012

Π Ρ Ο Σ
1.κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.κ.Δήμαρχο
3.κ.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 7/10/2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου ύδατος
2. Παραχώρηση χρήσης εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας ύδατος του Δήμου Ναυπακτίας Δ.Ε. Αποδοτίας στην ΔΕΥΑΝ.
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012
4. Εγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ».
5. Ενσωμάτωση των διατηρούμενων θέσεων στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
6. Εκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας με την εξασφάλιση εισόδου καταστήματος κ.Ζησιμόπουλου Κυριάκου επί της οδού Θ.Νόβα.
7. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΑΣΗ Β΄ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 2ου ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» και ορισμός υπεύθυνου επικοινωνίας με την διαχειριστική αρχή για το ανωτέρω έργο.
8. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της πράξης με τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλήνης» του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας