Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ναύπακτος 05-10-2012

Ανακοίνωση

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Ναυπακτίας.

Πίνακας επιτυχόντων ΔΕ

Πίνακας επιτυχόντων ΥΕ

Πίνακας απορριπτέων ΔΕ

Πίνακας απορριπτέων ΥΕ