Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021932
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 12-10-2012
Αριθ. Πρωτ.: 184

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών
ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 17-10-2012 και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόταση για πραγματοποίηση τοπικών συνελεύσεων σε περιοχές της πόλης (γειτονιές) για ενημέρωση-καταγραφή και αντιμετώπιση προβλημάτων.
2. Έκφραση γνώμης σχετικά με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας (Α.Π.33840/25-9-2012) για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης του έτους 2012.
3. Έκφραση γνώμης σχετικά με αίτηση του αθλητικού σκακιστικού Ομίλου Ναυπάκτου «ΕΠΑΧΤΟΣ» για παραχώρηση της αίθουσας Ναυπακτίας α΄ ορόφου για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του συλλόγου.
4. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας κ. ΝΤΖΟΥΓΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ηλία που βρίσκεται στην οδό Αμφίσσης περιοχή Ξηροπήγαδο.
5. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας κ.ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του Παντελή που βρίσκεται στην οδό Μπότσαρη στη Δ.Κ. Ναυπάκτου του δήμου Ναυπακτίας.
6. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας κ.ΜΙΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του Δημητρίου που βρίσκεται στην οδό Φ.Πλαστήρα στη Δ.Κ. Ναυπάκτου του δήμου Ναυπακτίας.
7. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Χρήστου που βρίσκεται στην οδό Τζαβέλλα 11 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου του δήμου Ναυπακτίας.

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

κα Ταραμπίκου Βασιλική