Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 15-10-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:36272

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 19-10-2012, και ώρα 13.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγιειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην Τ.Κ.Αμπελακιώτισσας ΔΕ Αποδοτίας στον κ.ΔΟΥΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Δημητρίου.
2. Εκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης έτους 2012.
3. Ανάκληση της αριθ. 8.180/ 27-3-2012 άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. – ΧΟΛΕΒΑ ΚΑΛ. Ο.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Ναυμαχίας & Σοϊδά στη Ναύπακτο.
4. Ανάκληση της αριθ. 15789/6-6-2012 άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑΟ.Ε.» , που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 9 Ναύπακτο.
5. Προσωρινή αφαίρεση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7547/2011, 3660/20-3-2012 άδεια λειτουργίας μουσικής και της υπ’ αριθμ. 3.661/20-3-2012 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του καταστήματος «ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στην οδό Αμφίσσης (Δ.Δ. Ξηροπηγάδου) Δήμου Ναυπάκτου.
6. Προσωρινή αφαίρεση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5.156/ 30-8-2010 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και της υπ’ αριθμ. 13.679/ 30-8-2010 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ που βρίσκεται στην Πλ. Κεφαλοβρύσου στη Ναύπακτο.
7. Προσωρινή αφαίρεση της υπ’ αριθμ πρωτ. 17.996 & 20181/ 12-1-2010 & 18.889/ 26-9-2011 άδειας λειτουργίας μουσικής και της υπ’ αριθμ. 31.119/ 22-11-2011 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του καταστήματος « ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της Ο.Ε. Θ. ΤΟΜΑΡΑΣ – Ν.ΚΟΖΑΚΗΣ, όπως νομίμως εκπροσωπείται, που βρίσκεται στην οδό Κανναβού 21 στη Ναύπακτο.
8. Προσωρινή αφαίρεση της υπ’ αριθμ πρωτ. 21106/2009/ 3889/2010/ 1-4-2010 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και της υπ’ αριθμ. 4817/1-4-2010 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του καταστήματος « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΔΩΡΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ στην οδό Φορμίωνος 2 στη Ναύπακτο.
9. Προσωρινή αφαίρεση της αριθ. 18.895/2009 + 20.580/2009/29-1-2010 άδειας λειτουργίας μουσικής και της παράτασης αυτής αριθ. πρωτ. 1.798/ 5-2-2010 του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας κ. ΚΑΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, που βρίσκεται στην οδό Κανναβού 10 στη Ναύπακτο».
10. Προσωρινή αφαίρεση της υπ’ αριθ. 898/ 5-2-2010 άδειας λειτουργίας μουσικής και της υπ’ αριθμ. 1.886/ 5-2-2010 παράτασης του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ στην οδό Κλεονίκου 2 & Μπότσαρη στη Ναύπακτο.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης