ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2012 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ιλ. Τζαβέλλα 37
Τ.Κ. 30300, Ναύπακτος
Πληροφορίες: Λαουρδεκης Π.
Τηλ.: 2634360139 – 2634360104
Φαξ: 2634024360
Email: plaourdekis@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 22-10-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ του Δήμου Ναυπακτίας.

Δείτε τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας για την Ειδικότητα  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.

Δείτε τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας για την Ειδικότητα  ΔΕ Μαγείρων.

Δείτε τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας για την Ειδικότητα  ΥΕ Εργατών.

Δείτε τον πίνακα απορριπτέων για την Ειδικότητα  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.

Δείτε τον πίνακα απορριπτέων για την Ειδικότητα  ΔΕ Μαγείρων.