Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Δημιουργία πολύγλωσσης ιστοσελίδας για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Ταχ. Κώδικας: 30300
Πληροφορίες: Ι. ΚΩΣΤΗ
Τηλέφωνο: 2634361216

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 24/ 10 /2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 37288

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤ. :
1) Η αρ. 402/3-10-2012 απόφαση οικονομικής Επιτροπής.
2) Την αρ. πρ. 95457/5920/22-10-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Από το Δήμο Ναυπακτίας ανακοινώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.3462/2006, Ν3731/2008 άρθρο 20, παρ. 13, Ν.2362/1995 άρθρο 83 και Απόφαση Αριθ. 35130/739/9-8-2010 Υπουργού Οικονομικών ότι θα προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της εργασίας:

«Δημιουργία πολύγλωσσης ιστοσελίδας για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου».
Προϋπολογισμός: 18.000 €

Η εργασία αυτή αποτελεί υποέργο της ενταγμένης πράξης «Ανάδειξη και Αναβάθμιση Ναυμαχίας Ναυπάκτου» με κωδικό ΜΙS 374450 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, οδός Φ. Εταιρείας & Λ. Βύρωνα , στη Ναύπακτο, στα τηλέφωνα 2634361216 κα. Κωστή Ιωάννα.

Ο Διευθυντής & Α.Α.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΗΓΑ