Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας: «Παραγωγή Ντοκιμαντέρ για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Ταχ. Κώδικας: 30300
Πληροφορίες: Ι. ΚΩΣΤΗ
Τηλέφωνο: 2634361216

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 24/ 10 /2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 37289

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤ. :
1) Η αρ. 401/3-10-2012 απόφαση οικονομικής Επιτροπής.
2) Την αρ. πρ. 95453/5919/22-10-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Από το Δήμο Ναυπακτίας ανακοινώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.3462/2006, Ν3731/2008 άρθρο 20, παρ. 13, Ν.2362/1995 άρθρο 83 και Απόφαση Αριθ. 35130/739/9-8-2010 Υπουργού Οικονομικών ότι θα προχωρήσει σε διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερόμενη προσφορά η εργασία:

«Παραγωγή Ντοκιμαντέρ για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου»
Προϋπολογισμός: 50.000 €

Κατεβάστε από εδώ την σχετική μελέτη και την διακήρυξη.

Η εργασία αυτή αποτελεί υποέργο της ενταγμένης πράξης «Ανάδειξη και Αναβάθμιση Ναυμαχίας Ναυπάκτου» με κωδικό ΜΙS 374450 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, οδός Φ. Εταιρείας & Λ. Βύρωνα, στη Ναύπακτο, στα τηλέφωνα 2634361216 κα. Κωστή Ιωάννα.

Ο Διευθυντής & Α.Α.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΗΓΑ

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού.