Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 05-11-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 01/11/2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 38032

Π Ρ Ο Σ
1.κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.κ.Δήμαρχο
3.κ.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 05/11/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της μελέτης αποκατάστασης του 2ου ΓΕΛ – 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου (κατόπιν αιτήματος του συνόλου της μειοψηφίας).
2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-Παράρτημα Ναυπάκτου, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Σχεδιασμός, Ανάλυση Απαιτήσεων, εκπόνηση Τεύχους Προδιαγραφών και Διαχείριση του έργου δημιουργία της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας» και αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
3. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Τμηματικές Επισκευές και διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων για την υποστήριξη εσωτερικών διαδρομών στην περιοχή της Παλιάς Πόλης».
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.
5. Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
6. Έγκριση Μνημονίου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
7. Ανασυγκρότηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας
8. Ορισμός υπολόγων διαχειριστών των έργων :Α) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 3ου δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμηση ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας, Β) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 1ου δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμηση ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας, Γ) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμηση ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας.
9. Ορισμός υπολόγων διαχειριστών των έργων:
Α) Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλλήνης του Δήμου Ναυπακτίας.
Β) Τεχνική βοήθεια Δήμου Ναυπακτίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Γ) Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου και έργα Ενίσχυσης υδροδότησης
10. Έγκριση εγγραφών – επανεγγραφών νηπίων – βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας.
11. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ (ΠΛΗΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΩΝ).
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Μειωτικού του Έργου «Αντιπλημμυρική προστασία στη Δ.Ε. Πλατάνου».
13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Μειωτικού του Έργου «Κατασκευή φρεατίων και υδρομαστεύσεων Δ.Ε. Πλατάνου».
14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Μειωτικός του Έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πυλήνης».
15. Έγκριση δαπάνης για τοποθέτηση βοηθητικής επαφής ΔΕΗ, στην Τ.Κ. Γαλατά της Δ.Ε. Χάλκειας.
16. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου “Κατεδάφιση κτιρίου Ξυλουργείο-Συνεργείο συγκροτήματος ΕΠΑΛ” αναδόχου Ραϊκου Δημητρίου
17. Παράταση Προθεσμίας περαίωσης Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τεχνικών – αναπλάσεις – οδοποιίας ΤΔ Μολυκρείου» της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας, της αναδόχου: ΑΓΛΑΪΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ.
18. Λήψη απόφασης για μίσθωση αίθουσας λειτουργίας δημοτικού κινηματογράφου και πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου.
19. Ορισμός υπαλλήλου ως μέλους στην Τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο « Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων Άνω Χώρας».
20. Κλείσιμο λογαριασμού από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ναυπάκτου και άνοιγμα νέου λογαριασμού όψεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Μεσολογγίου.
21. Διoργάνωση εκδήλωσης για τη φιλοξενία του ΚΑΠΗ Δήμου Βοΐου Σιάτιστας.
22. Δαπάνη εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο μας.
23. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στην έκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ από 22-11-2012 έως 25-11-2012.
24. Σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου, διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων πολιτών οι οποίοι έχουν καταβάλει τα τέλη τους τα οποία εισπράχθηκαν και δεν αποδόθηκαν στον Δήμο από την εισπράκτορα του Δήμου Τριανταφυλλίδη Αικατερίνη και καταλογισμός αυτών στην εν λόγω υπάλληλο
25. Διαγραφές τελών λόγω διπλοπληρωμής.
26. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στους κ. κ. Κατσαγάνη Γεώργιο του Γερασίμου, Αγγελάκη Χαράλαμπο του Χρήστου, Δημητρόπουλο Αλέξανδρο του Γεωργίου και Χριστοδούλου Σοφία του Παναγιώτη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου ( Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας